Linka uzdravení | kontaktRožnov pod Radhoštěm

Ježíš je ta odpověď

A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

1 Tesalonickým 5:23 CSP


Kontakty

Martina Šimordová-Tichelmannová

Martina Šimordová

Ahoj, jmenuji se Martina a naplno jsem vydala svůj život Pánu Ježíši před 7 lety. Za tuto dobu jsem zažila zázraky, uzdravení, naplnění, milost, přijetí, Boží lásku a dotyk nejen u sebe, ale také u ostatních lidí. Je úžasné vidět jak jsou životy lidí proměňovány díky Boží milosti.

Věřím, že i ty můžeš poznat jak dobrý je Bůh, zakoušet Jeho lásku, milost, porozumění, uzdravení i vysvobození. Bůh je živý a věrný a naplňuje zaslíbení z Božího slova. Ať už Tě trápí cokoliv, tak se ozvi. Budu bojovat za vítězství, které v Pánu Ježíši máme.

Email: roznov@linkauzdraveni.cz Telefon: +420 723 154 313