Třeboň

Ježíš je ta odpověď

Těch sedmdesát [dva] se vrátilo s radostí a říkali: “Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu.” Řekl jim: “Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží. Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.”

Lukáš 10:17-20‬ ‭CSP


Kontakty

Honza

Jan Chalupný

Ahoj, jmenuji se Jan Chalupný a jsem znovuzrozený křesťan. Věřím, že Bible je pravda a Pán Ježíš je stále stejný. Uzdravuje a osvobozuje dnes i navěky.
Email: Chalupny@post.cz Telefon: +420 723 592 841