Linka uzdravení| Uzdravení Boží

Ježíš je ta odpověď

Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil.

Matouš 4:23-24‬ ‭CSP


Popis

Linky uzdravení volně navazují na projekt místností uzdravení, který na přelomu 19. a 20. století uvedl skotský Boží muž působící v USA John Alexander Dowie. Na tuto myšlenku navázal jeden z jeho nejznámějších učedníků John G. Lake, který myšlenku místností uzdravení rozvíjel ve Spokane a Portlandu, taktéž v USA. Myšlenka místnosti uzdravení spočívá v navázání na skutky Ježíše Krista (Matouš 4:23-25) a skutky apoštolů (Skutky 5:16) a tedy poražení nemocí a přinesení svobody lidstvu skrze Ježíšovu vykupitelskou oběť.

Sám John Alexander Dowie zažil skrze svou službu více než 100 000 uzdravení, John G. Lake ještě třikrát tolik. Mezi nejznámější zázraky patří například uzdravení chlapce, jehož hlavy měla tvar trojúhelníku, lebka tlačila na mozek a chlapec nebyl schopný mluvit. Skrze Lakeovu službu byl uzdraven, jeho hlava získala normální tvar a chlapec začal slyšet a mluvit normálně. Jindy byli lidé uzdravení z “nevyléčitelných nemocí”. Dr. Lake, jak mu bylo přezdíváno, dostal za svůj přínos městu ocenění od guvernéra a město Spokane se stalo díky jeho službě nejzdravějším městem na světě.

Síla místností uzdravení, potažmo linky uzdravení spočívá v uvolnění moci Ducha svatého, který působí skrze učedníka Ježíše Krista. Tímto učedníkem se může stát každý z nás. Navíc, působení této moci není závislé na prostoru, a tedy není problémem posunout se od místností k telefonním linkám. Nebojte se tedy služby přes telefon, nebo si neváhejte domluvit osobní schůzku.

Jak fungujeme?

Linka uzdravení funguje následujícím způsobem. Jednoduše zavoláte na telefonní číslo nejblíže Vašemu bydlišti a sdělíte člověku z linky uzdravení, jaký máte problém. Služebník linky uzdravení Vám v krátkosti řekne, co o uzdravení říká Boží slovo a přikáže Vašemu tělu, aby se uzdravilo. Možná se Vám to zdá až velmi jednoduché, ale máme svědectví, jak takto byl uzdraven COVID, bolesti zubů i řada dalších problémů. V Božím slově je totiž moc. Dále Vás služebník linky uzdravení bude instruovat, abyste studoval Boží slovo ohledně uzdravení.

Pokud budete chtít, dá se domluvit i osobní setkání, které se zúčastní 1-2 lidé z linky uzdravení. Vše je zdarma (kromě Vašeho telefonátu). Vaším zavoláním zároveň vyjadřujete souhlas s výše popsanou službou Boží mocí.


Svědectví

Lukáš

6 let jsem bojoval s anorexií. Možná je to zvláštní, když jsem kluk, ale je to tak. Měl jsem odpor k jídlu. Hubl jsem a několikrát jsem málem zkolaboval kvůli podvýživě. Našim můj stav nebyl jedno a trápili se tím. Nakonec jsem se rozhodl s tím rozhodl něco dělat. Modlili se za mě kamarádi a poté i Alexander Barkocci. Vyšli ze mě nějaké věci a nakonec anorexie odešla a já mohu jíst a žít zase normálně a bez výčitek.

Josef

Jednou se mi stalo, že jsem dostal zánět nervu v zubu. Bolelo to, že by jeden, jak se říká „mlátil hlavou do zdi“. Rozhodl jsem se nejít k zubaři, ale ozvat se kamarádům, kteří uzdravení v Ježíšově jménu pomocí Ducha Božího. Napsal jsem jim a dva z mých kamarádů se modlili, každý tam, kde zrovna byl. Po chvíli bolest úplně přešla a už se nikdy nevrátila.


Verše uzdravení

1. Petr 2:24 On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.

Matouš 4:23 Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu.