Příručka Uzdravení | Biblické příběhy, svědectví a učednictví

Ježíš je ta odpověď

A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti.

Efeským 4:11-14‬ ‭CSP


Příručka

Pán Ježíš mluvil o svém slovu jako o semeni, které farmář zasívá, aby sklidil úrodu. Pojďme tedy společně zasít do půdy našich srdcí Boží slovo o uzdravení a studiem této příručky a modlitbami je zalévejme, abychom uzdravení také sklízeli ve svém životě a životě ostatních.

Objednat knížku

Lze na následujícím odkaze pomocí formuláře objednávky publikací od služby Connect.
Knížka je zdarma. Cena objednávky je tvořena pouze náklady na dopravu.