Linka uzdravení | kontaktMilovice

Ježíš je ta odpověď

V blízkosti toho místa měl pozemky první muž ostrova jménem Publius. Ten nás vzal k sobě atři dny nás laskavě hostil. I stalo se, že Publiův otec ležel a byl sužován horečkou a úplavicí. Pavel k němu vešel, s modlitbou na něho vložil ruce a uzdravil ho. Když se toto stalo, přicházeli i ostatní nemocní z  ostrova a byli uzdravováni.

Skutky 28:7-9‬ ‭CSP


Kontakty

Jakub

Jakub Milfajt

Ahoj, jsem Jakub a přes sedmnáct let bydlím v Milovicích. Sedm let věřím v Pána Ježíše a jeho oběť a zhruba poslední dva roky -  zažívám naplno vylití Božího ducha skrze uzdravování nemocí a proroctví. Moje srdce jásá při každé příležitosti takto pomáhat a zjevovat Boha lidem.

Vystudoval jsem letectví a pracuji v logistice v Praze, kam denně dojíždím.

Email: kubamilfajt@gmail.com Telefon: +420 736 712 956